Kavitet

Kavitet
Full till skruv med försänkt huvud
Kavitet till skruv med försänkt huvud
Kavitet till cylindriskt huvud
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain