Kavitet

Kavitet
Full till skruv med försänkt huvud
Kavitet till skruv med försänkt huvud
Kavitet till cylindriskt huvud
© 2020 CERGY VIS.