Kavitet till cylindriskt huvud

Kavitet till cylindriskt huvud
Nylon
© 2020 CERGY VIS.