Kavitet till cylindriskt huvud

Kavitet till cylindriskt huvud
Nylon
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain