Fingängade skruvar

gängning på 75
gängning på 75
gängning på 100
gängning på 100
gängning på 125
gängning på 125
gängning på 150
gängning på 150
gängning på 200
gängning på 200
gängning på 300
gängning på 300