Gängad axel

Gängad axel
Förzinkat stål
rostfritt stål A4
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain