Gängade styrstift

Stål Klass 4.6
Stål Klass 8.8
Stål B7
Stål Klass 12.9
rostfritt stål
Mässing
Nylon PA6-6 Naturel
Aluminium
Pas A Gauche - Left Hand Thread
Pas Fin, Acier Classe 4.6 Brut