Gängade styrstift

Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M6L : TIGE FILETEE M6 A GAUCHE INOX A2
Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M8L : TIGE FILETEE M8 A GAUCHE INOX A2
Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M8L : TIGE FILETEE M8 A GAUCHE INOX A2
Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M12L : TIGE FILETEE M12 INOX A2 A GAUCHE
Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M12L : TIGE FILETEE M12 INOX A2 A GAUCHE
Barres de 1 Mètre DIAM / Diamètre M10L : TIGE FILETEE M10 A GAUCHE INOX A2