försänkt Torx-huvud

försänkt  Torx-huvud
Gängning SST förzinkat vitt stål Din 7500M
Gängning SST rostfritt stål A2 Din 7500M
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain