försänkt huvud med Phillips-kryss

Plastit SS Phillips WN 1413 förzinkat vitt stål
Plastit SS Phillips WN 1413 rostfritt stål A2