försänkt Torx-huvud

Plastit SS Torx WN 1423 förzinkat vitt stål