Försänkt huvud

Försänkt huvud
Öppen hylsskruv
Blind hylsskruv
© 2020 CERGY VIS.