Sexkantsmutter att svetsa

 

Mutter att svetsa H obehandlat stål Din 929
Mutter att svetsa H obehandlat stål Din 929
Mutter att svetsa H rostfritt stål A2 Din 929
Mutter att svetsa H rostfritt stål A2 Din 929
Mutter att svetsa H rostfritt stål A4 Din 929
Mutter att svetsa H rostfritt stål A4 Din 929