Solid blindmutter NFE 27453

Solid blindmutter  NFE 27453

 

förzinkat vitt stål
rostfritt stål A2
© 2020 CERGY VIS.