Ledaravslutningar

Gängad och räfflad ände
Räffad ände och mellandel
Räfflad ände och ögla