Nedsänkning med sexkantshål

Helt gängad
Delvis gängad
nedsänkt huvud