Pålagd gängning "Hélicoïls"

Lådor med pålagd gängning
Lådor med pålagd gängning "Hélicoïls"
Spiralspolar som löper fritt
Spiralspolar som löper fritt
Spiralspolar med skruvlock
Spiralspolar med skruvlock
Verktyg
Verktyg