Förankringsdubbskruv

Förzinkat stål
rostfritt stål A4