obearbetad mässing

obearbetad mässing
TH obearbetad mässing hel gängning Din 933
© 2020 CERGY VIS.