obearbetad mässing

TH obearbetad mässing hel gängning Din 933