Skruvar med sexkantshål

Skruvar med sexkantshål
Cylindriskt huvud med sexkantshål
försänkt huvud med sexkantshål
Utan huvud med sexkantshål
Kullerhuvud med sexkantshål
Kullerhuvud med sexkantshål vid fästet
Cylindriskt huvud med sexkantshål med nedsänkt huvud
Cylindriskt huvud med sexkantshål vid ansatsen
Hannycklar
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain