Cylindriskt huvud med sexkantshål vid ansatsen

SCHK vid ansatsen stål 12.9 svart Iso 7379