Kullerhuvud med sexkantshål

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse ou vis TCHC
SKHK av stål 10.9 svart Iso 7380
SKHK av stål 10.9 förzinkad vit Iso 7380
SKHK rostfritt stål A2 Iso 7380
SKHK rostfritt stål A4 Iso 7380
Aluminium
Påsar med 25 SKHK av stål 10.9 svart