Utan huvud med sexkantshål

 

Platt ände
Platt ände
Stoppskruvsände
Stoppskruvsände
Körnände
Körnände
Stoppskruvsände
Stoppskruvsände