Spiralspolar - Inlägg

Spiralspolar - Inlägg
Pålagd gängning "Hélicoïls"
Gängade flänsar med automatisk tarering "Intervis"
Gängad hylsa och spetsar av förzinkat vitt stål
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain