SKRUVSPECIALISTEN

  • (Ändra)   Land :

00 33 1 34 40 88 29

 

Spiralspolar - Inlägg

Spiralspolar - Inlägg

Pålagd gängning "Hélicoïls"
Gängade flänsar med automatisk tarering "Intervis"
Gängad hylsa och spetsar av förzinkat vitt stål