Pålagd gängning "Hélicoïls"

Pålagd gängning "Hélicoïls"
Lådor med pålagd gängning "Hélicoïls"
Spiralspolar som löper fritt
Spiralspolar med skruvlock
Verktyg
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain