Pålagd gängning "Hélicoïls"

Pålagd gängning "Hélicoïls"
Lådor med pålagd gängning "Hélicoïls"
Spiralspolar som löper fritt
Spiralspolar med skruvlock
Verktyg
 
© 2020 CERGY VIS.