Spiralspolar som löper fritt

Spiralspolar som löper fritt
Standardgängning
Fingängning
© 2020 CERGY VIS.