TSS med försänkt Torx-huvud

TSS med försänkt  Torx-huvud
Träskruvar TSS SST förzinkat tvåfärgat stål
Träskruvar TSS SST förzinkat vitt stål
Träskruvar TSS SST rostfritt stål A2
© 2016 CERGY VIS. All rights reserved. Creation: WebArtFactory / Graphic design: Sophie Martin-Provain