TSS med försänkt Torx-huvud

Träskruvar TSS SST förzinkat tvåfärgat stål
Träskruvar TSS SST förzinkat vitt stål
Träskruvar TSS SST rostfritt stål A2